.................................................oooooooooooo00000000000000000000000000000oooooooooooo.................................................


Néhány választási lehetőség,

előkészítési anyag fiataloknak,

a

Mi leszel, ha nagy leszel?

név alatt megrendezendő Nemzeti Foglalkoztatást és Nemzeti Felemelkedést célzó

szondázó Nemzeti Felméréshez.

Igyekeztem a kevésbé közszeretetnek örvendő, ezért a konkurenciaharc által kevésbé érintett foglalkozásokat bemutatni, a jellegzetességeik kiemelésével – a teljesség igénye nélkül. Ezzel szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy a kevés ambícióval megáldott embertársaim is életcélt és megélhetést találjanak maguknak, és ne kallódjanak el a világban,

avagy

a Nagy Nemzeti

B-terv azoknak, akik nem lehetnek Nemzeti Rendőr, Nemzeti Tűzoltó, Nemzeti Mozdonyvezető vagy  Nemzeti Nyugdíjas.

 

 

ˇ         Nemzeti Szemetes

Szép narancssárga egyenruhában - gomblyukamban mindent nyitó kulcs fityeg - kukákat görgetek szám sarkában lógó, kötelező, égő-füstölgő cigivel - majd az emelő karjait lazán felcsapva, bebillentem a szemetet a szemeteskocsiba, ami hangosan forgatja, darálja, préseli össze mindazt, amit az emberek kidobtak. Senki nem tud félrenézni, mindenki észrevesz. Az autósok türelemmel meditálnak a mögöttünk kialakult dugóban - mit tehetnének mást, ha már olyan könnyelműek voltak immár hányadszor is, mikor mindig ugyanebben az időpontban visszük el a szemetet, ők pedig midig ugyanebben az időpontban haladnak automobiljukkal errefelé?

 

ˇ         Nemzeti Állomásfelügyelő

Naphosszat üldögélek földalatti fülkémben, üvegfallal szembe, asztalnál újságot olvasva. Az előttem elhaladó járókelőkre, utasokra, egyesek kíváncsi tekintetére rá se hederítek. Rendületlenül és mérhetetlen nyugalommal olvasom újságom, fejtem keresztrejtvényem, melegítem ételem a mögöttem lévő mikrohullámú sütőben, néha kávézom. Időnként kimegyek a szkennerrel és az állomás határain felragasztott mágnescsíkokon végighúzogatva jelzem, hogy dolgozok, itt vagyok.

 

ˇ         Miklósi Gábor, Nemzeti Újságíró

Írok majd okos cikkeket az Indexbe, osztom az észt két marokra, mert nekem az van bőven. Ha valaki bemerne szólni, azt leverem verbálisan, csak úgy hápog vissza félénken méltatlankodva.

 

ˇ         Nemzeti Utcaseprő

Szememet lesütve – mert ott az utca – seprem, seperem, seprem a mocskot, a port, piszkot - ily módon járulva hozzá a népjóléthez, egészségileg, ugye, de optikailag sem mellékes, hogy úgy nézzen ki, mintha akár a földről is ehetne az ember.

 

ˇ         Nemzeti Jegyszedő

Moziban talán, üveg mögött ülve eladom a belépőjegyeket napközben délután, majd este beengedem az embereket az előadásra, jegyeiket akkurátusan letépem, megőrizve a nekem járó kontrollszelvényt, vagy - ha, ahol az nem számít - az egyszerűsített jegyeknél csak beszakítom kábé pontosan középig és visszaadom a belépőket.

 

ˇ         Nemzeti Teremőr

Állok a jól temperált sarokban, feketében, feltűnés nélkül és figyelek, majd otthon folytatom ugyanezt, a változatosság kedvéért fekve.

 

ˇ         Nemzeti Vécés néni

Kék köpenyben, tisztaságban, tisztességben elmélkedek naphosszat a naftalinos, napfénymentes, hűvös, nyirkos fehér csempék közt arról, hogy a pénznek nincsen szaga.

 

ˇ         Nemzeti Közterület felügyelő

Snájdig kék egyenruhában, ortopéd cipőben járom az utam. Ha kell, kitöltöm a cetlit és vízálló zacskóban az ablaktörlő mögé tűzöm ajándékom.

 

ˇ         Nemzeti Humán erőforrás

Munkaerő kölcsönzök álma és kenyere. Az atipikus foglalkoztatás gyöngyszeme, a gazdasági növekedés látványosságának elengedhetetlen kelléke. Rebesgetik, hogy bizonyos bécsi korházakban a kölcsönzött munkaerők „anyagkiadás” alatt futnak a kimutatásban. Így nem csoda, hogy jobban megéri, mint állandóra hagyományos takarító személyzetet alkalmazni, hisz a „munkaköltségek” vagy humán erőforrás befektetés költségei ily módón rendkívül alacsonyan tarthatók.

 

ˇ         Nemzeti Vallásmenedzser

A régi időkben papnak nevezett kollégákhoz hasonlóan, az egyház működéséhez szükséges folyó értékek megfelelő irányba történő áramoltatásával foglalkozom legfőképpen. Gondoskodom róla, hogy ne csak az egyházadó folyjék be, hanem „állami” támogatás formájában még egyszer annyi, ha nem több. Felborítani a kezdeményezést, ami ezt meg akarja szüntetni, kötelesség és szent feladat - kerül, amibe kerül.

 

ˇ         Nemzeti Sintér

Kóbor kutyák és macskák összefogdosására hívnak engem. Ügyesen begyűjtöm, sintértelepen tartom azokat adott ideig, majd, ha senki nem keresi azokat addig, kíméletesen kivégzem őket. Okos időbeosztással a lehető legkellemesebb munka.

 

ˇ         Nemzeti Szomáliai halász kalóz

Mivel a fejlett országok feltarthatatlan és rohamosan növekvő (profit)éhsége miatt halat már nem nagyon találni – fent említett kapzsiság hiányában vélhetőleg még sokáig lenne – egyéb lukratív foglalkozást keresve egy átképző tanfolyam nyomán a szintén ősrégi kalóz szakmára esett a választás. Az egyszerű emberrablástól a nagy hajók eltérítéséig terjed a paletta, nem unalmas szakma tehát. A nagyhatalmak, a kereskedők pedig gondoskodnak az egyre nagyobb kihívásról, növekvő összegekkel a védelmi ipart és a fegyveripart is növekedéshez, nem csekély bevételhez segítik. Win-Win szituáció, úgymond. Akkor is, ha a szomáliai kalózipar a világ nagyhatalmai által Szomália vizein folytatott illegális lehalászás eredményeképpen jött létre.   

 

ˇ         Nemzeti Koldus

Az egyik legrégebbi mesterség keretein belül a jótékonykodás jótékony hatásában résesíteni az anyagi javakban bővelkedő embertársainkat, nem elvetendő nemes feladat. Napjainkra immár számtalan továbbképzéssel - látszólagos szekálásokkal, tilalmakkal bővített, emberpróbáló elfoglaltság.

 

ˇ         Nemzeti Hóhér

Mára már majdnem teljesen feledésbe merült régi és szép mesterség, amit a keresztény szemlélet térnyerése nyomán újra kívánatosnak gondolhatnak gyerekeink. Hisz mi sem természetesebb, mint előnyben részesíteni az ószövetséget az újjal szemben? A liberális „szeresd felebarátodat, mint tenmagad” helyett a konzervatív „szemet szemért, fogat fogért” felírat díszíti eme tisztes mesterség űzőjének a fejfedőjét - imigyen hirdetve isten akaratának végrehajtói voltát.

 

ˇ         Nemzeti Rendőr

A rendet őrizni, a rendetlenséget üldözni fontos feladat. A rend-szer olyan szer, amit árgus szemekkel figyelni és őrizni kell. Megfelelő anyagi fedezet hiányában a rendőr jogosultságai kiterjednek a nem anyagi világra is, így mindenképpen megéri rendőrnek menni. Isteni meló.

 

ˇ         Nemzeti Katona

Egyik legrégebbi mesterség, ahol másokon hatalmaskodó emberek isteni hatalommal ruháznak fel más embereket, a hatalom megőrzése céljából megfélemlíteni, gyilkolni, erőszakolni, elfoglalni és az elfoglaltat, raboltat megvédeni felelősségteljes feladata e mesterséget űző személynek.

ˇ         Nemzeti Takarítónő

A szemetelés, a rendetlenkedés és a hanyagság haszonélvezőiként a rend és tisztaság szolgálatában tisztes jövedelemre szert tenni nem szégyen.

 

ˇ         Nemzeti Szipós

Az állandó utazással, a fel és le gyakori és előrelátható rutinjáért, a horrortripp mások elől való önfeláldozó elálmodásával együtt járó életmód fáradalmaiért kárpótol a sok szép álom és a tudat, hogy nem happolod el senki elől az amúgy is kevés értelmes munkahelyet.

 

ˇ         Nemzeti Biztonsági őr

Szép egyenruhában fegyelmezetten álldogálni, ki ne szeretne naphosszat? Az arra járó gyerekek által tátott szájjal megbámulva lenni kinek nem melengeti meg a szívét, kinek nem növeli az önbizalmát?

 

ˇ         Nemzeti Véradó

Belföldiek nemes foglalkozása, hátha még fizetik is?

 

ˇ         Nemzeti Hajléktalan

Ebben a feszült ingatlanpiaci helyzetben elengedhetetlen ellenpéldája a lakásába görcsösen kapaszkodó, több emberöltő eladósításával magát, és családját a keservesen megszerzett négy fal közé száműző embernek, ugyanakkor elrettentő példája is a törekvőnek, az akarva akarni akarónak. Felelősségteljes tisztségében a lenézettség, és a közutálat a mindennapi kenyere. Ugyanakkor sok szabadsággal is jár ez a foglalkozás.

 

ˇ         Nemzeti Csavargó

Az előző foglalkozásnak az időszerű, sokat hangoztatott és idestova mindenkitől elvárt mobilitással fűszerezett változata, ezáltal kalandosabb, változatosabb. Némi gyorstalpaló továbbképzés után lehetsz például:

ˇ         Nemzeti Bűnbak 

A mindenkori politika csődjéért felelős ingyenélő bűnözőnek kikiáltott egyén, aki ennek a foglalkozásnak áldásos eredményeképpen az adófizetők pénzén hízhat a börtönkoszton, tévézhet, olvashat, internetezhet, videojátékozhat kedvére naphosszat.

 

ˇ         Nemzeti Hikikomori

        Ez a leginkább japán fiatalok köreiben hódító, fölöttébb vonzó foglalkozás teljesen krízis és izgalommentes. A legrokonszenvesebb vonása, hogy nem veszed el senki elől a megélhetéshez oly fontos MUNKÁT. „Idejüket olyan hétköznapi dolgokkal múlatják, mint a tévénézés, internetezés, videojátékozás, zenehallgatás, rajzolás, evés, és sok alvás, általában egyéni, sajátságos időbeosztás szerint.”

 

ˇ         Nemzeti Szervdonor

Fiatal, alig használt belső szerveidet jutányos áron értékesítve, akár életet is mentve biztosítod a megélhetésed alapjait, mint lakhatás, táplálkozás, emberi kapcsolatok fenntartása.

 

ˇ         Nemzeti Sírásó

A már nem igényelt emberi porhüvelyekkel való bánásmódban való innovatív megoldásokat elutasítók maradisága adja a kenyered, szalonnád, kolbászod, pálinkád. Férfimunka. Továbbképzési lehetőség nyomán lehetsz:

ˇ         Nemzeti Gyászhuszár

Ha már nem megy az ásás-lapátolás, a fájdalomtól eltorzult arcvonások átrendezése után, mintegy újrahasznosítva azokat – nagyszerű emelkedett foglalkozásnak nézel elébe.

 

*

Következik még:

ˇ         Szociális gondozott

ˇ         Alkoholista

ˇ         Heroinista

ˇ         Vasutas

ˇ         Kőműves segéd

ˇ         Napszámos

 

.................................................oooooooooooo00000000000000000000000000000oooooooooooo.................................................

 

Fudaraku László 2013.10.04.