Pándy atya, egy keresztény hungarikum

Elhunyt egy nyughatatlan lélek, az idegenbe tévedt lelkek pásztora, későn elkezdett életfogytiglan tartandó fogságban - ahol lefogták, hogy ne legyen még több nő csontja elásva a kertben, a pincében. Pihentek a kések, a kénsavak, a lelkipásztor. Csak képzelődni lehet, mi folyhatott benne ez alatt a tizenegy év alatt, míg nem használhatta a kalapácsot, kést, kénsavat. Vélhetően e helyett jobb híján maga ellen fordult a mély-sötét hallgatás felszíne alatt, jobb híján tulajdon lelkét szabdalta, savazta - eddig tartott, míg sikerült teljesen feldarabolnia.
Ágnes lánya, kit megerőszakolt és korai halálra szánt gyermekei anyjává és cinkosává tett, három éve szabadult, kolostorban tisztogatja beszennyezett lelkét, ki tudja, milyen sikerrel?
   Nem fér hozzá kétség, hogy Pándy atya a menekült lelkek fölött - erőszakolással tarkított darabolások között - példás erkölccsel pásztorkodott, ahogy azt az általa évtizedeken át oktatott hittan is megkövetelte tőle...

Áldozatainak száma bizonytalan.
Nyugodjék békében, de tényleg!
Béke poraira.


 

"nyugodt, korrekt és előzékeny úriembernek ismerték a szomszédai"

(kitalált idézet, gyakran elhangzik ilyenkor)
Rokonai fejét szétverte, testüket feldarabolta, majd savban feloldotta őket
Fudaraku László 2013.12.23.