Elfogadhatatlanok a linzi plakátok a magyarokról és a romákról -

írta Szalay-Bobrovniczky Vince az Indexen,

 mert

miután a sajtó kiakadt a tőle amúgy megszokott, legutóbbi Fidesz-imázsvédő intervencióján, megírta a tutit, az Indexnek le kellett közölnie – ellentmondás nélkül.

1

Nos, a fenti szöveggel kezdi helyrerakni a dolgokat. Ami rögtön szemet szúr, hogy a kizárólag a romákat ért atrocitásokkal és jogfosztásokkal foglalkozó kiállítással kapcsolatban idegengyűlölő ország gyanújába keverést emleget (tényleg, mennyire gyűlölendő idegeneknek látja ma a hivatalos Magyarország a romákat?),
az „átlag magyar hazafi” is az
ő képzeletének a szüleménye, de a kormányfő védjegye emlegetése sem arról tanúskodik, hogy:

   2

  A maradék 14-15 magyar vonatkozású plakátot nem részletezi - talán mert majd´ mind a mai magyar nemzetiszocialista valóságot tükrözik és az emberben felmerülhet a kérdés, miért is nem tesz semmit az erősködő, ámde imázs-érzékeny kormány a nemzetiszocialista eszmék terjedése ellen? Csak nem tehetetlenségből?

A tény, hogy Magyarország olyan szép számban képviselteti magát a kiállításon, azt bizonyítja, hogy Magyarország jelenlegi kormánya nem képes, vagy nem hajlandó a nemzetiszocialista eszmék elburjánzását megakadályozni, sőt, nyomon követhető módón együttműködik abban, de az ellenkező látszatot minden eszközzel megtartani igyekszik.

Az érdemet, hogy kormányzásuk alatt mindez lehetséges – Barkik, Bobrovniczkyk és Prőhlék eszeveszett és vak nemzetközi hadakozása ellenére - nem lehet elvitatni tőlük.

 

Különben is, őexcellenciája más okból sem mehetett oda, elvégre igazi művészet is van a világon, aminek a vitatott kiállítással szemben sok köze van a valósághoz, nem provokál és nem akar semmit:

4

Az ausztriai romaszövetség elnökét is megkérdezte ez ügyben, aki jelezte neki, hogy nem ért egyet a provokáció eszközének használatával... inkább a hajléktalanság és a koldulás csökkentésével van elfoglalva. Nyílt levélben érte szemrehányás az említett urat amiatt, hogy a nacionalista eszmék pártjára állt és elhatárolódott a roma érdekeket védeni akaró kiállítástól.

5

 

Ha nem értettük volna az idegengyűlöletet, az idegenellenesség fogalmát is bevetve leszögezi:

3A nagykövet úr írásának gyöngyszeme, a homályos utalással, miszerint:

 Engem fehérorosz reflexű nagykövetnek beállítani, bocsánat, de nevetséges.”

6

 

Hiába keressük az erre utaló jeleket Miklósi Gábor írásában, hacsak nem a különféle szerkesztőségekre tett ráhatási kísérletek felemlegetését (lásd alul) nem értelmezte őexcellenciája efféle, fönt látható keresetlen szavakkal:

7

Talán jobban tenné őexcellenciája, ha a szakmája írott és íratlan szabályait mellőzve tényleges hazája szolgálatában látná élete értelmét és nem a jelenlegi kormányt tartaná a hazával egyenlőnek és a jelenlegi kormány által tolerált „idegengyűlölést” és „idegenellenességet” tartaná védelmére érdemesnek:

  Azért nem vettem részt a tárlat megnyitóján, mert a szakmánk minden írott es íratlan szabálya szerint sem szabad olyan tárlatra elmenni, sőt még helyettesítő képviselőt sem küldeni, amelyik hazánkat gyalázza és tünteti fel negatív színben és hozza azt nemzetiszocialista vagy idegengyűlölő ország gyanújába.”


Azzal, hogy inkább a szerinte mindenkinek tetsző kortárs magyar és nonprovokatív giccset választotta, elhalasztott egy nagyszerű alkalmat arra, hogy a lehető leghatásosabban tiltakozzon a hazáját ért sérelmek ellen, személyesen, a tárlat megnyitóján.

Sőt, megkockáztatom a kijelentést, hogy az ő észjárása mentén kötelességszegést követett el azzal, hogy nem igyekezett oda tiltakozni a hozzá beérkező levelek és megkeresések ellenére – inkább választotta a szórakozást –

8

- holott mindenki tudja, hogy ugyanolyan, sőt sokkal, de sokkal felemelőbb érzés a haza védelmében nemzetközi közröhejnek kitéve magunkat – odabilincselni magunkat a bejárathoz, üllő- és éhségsztrájkkal követelni a kiállítás bezárását!
Bizonyára az általa említett fiatalok és idősek együtt örültek volna, ha személyesen is megvédi a haza becsületét. Talán azt várták volna tőle:

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Ezennel követelem őexcellenciája felelősségre vonását és az ügy érdembeli kivizsgálását, különös figyelemmel a kötelességszegés tényétől való figyelemelterelő  sajtókirohanásásos akció mögött meghúzódó munkakerülés tényét.

Szükségesnek látom továbbá megjegyezni, hogy amiben az excellenciás úr Miklósi Gáborral egyetért, abban én nem értek velük együtt...
Már rögtön az első idézetben látszik, hogy gyakorlott iszapbirkózóként megpróbálja egy kicsit a Gábort összesarazni magával...


Excellenciás úrhoz hasonlóan, én is felháborodásomnak adtam hangot a cikk olvasása után:
Kedves MG,
«
Die Gedanken sind frei» 
Angst ist Alltag für Roma in EUropa  
Ein Transnationales Ausstellungsprojekt zur Förderung von politischer Bildung und Zivilcourage -
- Hirdeti az alkotó, az Index cikkében is belinkelt honlapján.
- Szerintünk csak ostobák és igénytelenek. - jelenti az Index.
- Valamit félreértett a cikk szerzője, - szerintem.
A gyerekszépségverseny nem ott volt, ahová a szenzációhajsza vitte, pech.
Meglehet a civil kurázsi ösztönzése és a politikai csipanyitogatás az ő szemében
ostoba és igénytelen - a jelek szerint mégis elérte a célját, felfigyelt rá az egész kontinens.
Szívesen olvasnék itt olyant, hogy a büntetlenül elkövetett népirtásokat relativizálni akarók 
ellenvetései ostobák és igénytelenek, de ez a summázás ebben a formában csak közelebb visz a gondolathoz,
hogy ideje lesz más kezdőlap után nézni.
Elszomorító, amikor ilyen izgága, tudatlanságtól csöpögő véleménynyilvánításokkal traktáltok minket, emberek. 
Ha ilyent akarok, ott nekem a Bayer vagy a Pozsonyi.
Üdvözlettel,
FL
Nem váratott soká magára az adekvát, szakszerű és tárgyilagos válasz:
Kedves László,
a nagy beszólogatási igyekezet közepette elkerülte a figyelmét az az aprócska körülmény, hogy egy műalkotást nem a művész szándéka, hanem maga a mű alapján szokás értékelni: attól, hogy valaki jót akar, még tarthatom gyenge művésznek.
Miközben a tudatlanságtól csöpögve épp a legközelebbi gyerekszépségverseny felé bandukolok, hadd reméljem, hogy egyszer ön is megtalálja azt a toleranciakiállítást, ahol a rózsaszín plüss-békegalambokra végre kiteregetheti a lelki csipkéit.
Izgága üdvözlettel
MG


Kicsit elszomorodva, de még némi maradék reménnyel eltelve válaszoltam rá:
Kedves Gábor,
leleplezett: önjelölt világmegváltó igyekezetemben fűnek-fának beszóló műveletlen fajankó vagyok.(dehogy, csak vicceltem)
Elkerülte a figyelmemet, hogy az Index a Kultúr rovatban méltatott egy, inkább a többségi társadalom kulturálatlanságával foglalkozó "kiállítást".
Hasonlóan, 2009-ben újságírók szakértettek a Penzion Fritzl ősbemutatóján - (ahová kizárólag újságírók voltak meghívva),
"gyenge művésznek tartották" Hubsi Kramart - amiért ezzel csalódást okozva nekik - a darab ők voltak.
Engedje meg, hogy megjegyezzem - az "izgága és tudatlanságtól csöpögő" jelzőkért elnézést kérek öntől,
(bár általánosan használtam azokat, úgy látom megsértődött)... - csupán arra szerettem volna felhívni a figyelmét,
hogy a Bayer-féle hangvétellel többet árt, mint használ. Magának is, nekünk is. A szarkazmusa sem építő jellegű.
Tudom, én nem számítok , de nem hinném, hogy rajtam kívül kevesen gondolják még azt, hogy a tolerancia nem kiállítás,
és nem műitészeti tényező. Hanem inkább egy olyan hiánycikk, amiről viccelődni, más mércével mérni - legjobb esetben is gazemberség.
(Ne vegye magára.) Destruktív (romboló) kritikákkal a magamfajta megátalkodott olvasót is el lehet tántorítani az indextől.
     Nem szokásom "beszólogatni", csak szemet szúrt az, hogy az "aprócska körülmény" megakadályozza a szerzőt abban,
hogy a saját szemében a gerendát észrevegye.
Ezt szerettem volna szóvá tenni és nem sértegetni, bár írása meglehetősen koszos bakancsként érintette "lelki csipkéimet".
Mi is történt valójában? Egy magát "Nemzetközi Kiállításprojekt a Politikai Képzés és Civil Kurázsi Előmozdítására" néven nevező,
külső formájában egy darab plakátkiállítást provokációként éltek meg nemzeti "lelkicsipkés" (az egyik plakáton is látható csipke)
emberek - mire ön, vélhetően munkaköri kényszerből, a helyszínre sietett (nem kétlem)
és sajnos majd´ csak esztétikai és egyéb oda nem illő szempontok mentén, lerombolva a naiv "toleranciakiállítás" romantikáját,
a többesszám jótékony árnyékából kijelenti a szentenciát: Szerintünk csak ostobák és igénytelenek.
Ám lehet, hogy ön a túlbuzgó díszmagyar reakciót szerette volna ezzel aláhúzni,
mégis a - szavaiból ítélve semmire nem tartott - rózsaszín plüss-békegalambok és a tolerancia is kárát látta.
Mint gyereket a fürdővízzel - úgy öntötte ki ön az elvakult nemzetieskedéssel együtt a Politikai Képzés és Civil Kurázsi Előmozdítását is.
Alternatív szemléletnek felajánlom a következőt: Marika Schmidt művészete emberjogi aktivizmusként értelmezhető és értelmezendő, 
és nem egy a provokáció eszközeit felhasználó "ostoba és igénytelen", tehetségtelen művész érvényesülési kísérlete,
amint az arról Bayeri hangvétellel jelentést író újságíró sem a provokáció eszközeit felhasználó "ostoba és igénytelen", tehetségtelen újságíró érvényesülési kísérlete.

További jó munkát kívánva,
üdvözlöm
FL

Fodor Ákossal szólva:

EGY AJÁNDÉK ELHÁRÍTÁSA

Ne adj igazat.
Neked túl sokba kerül;
nekem meg épp van.
Pedig, amiben a nagykövet nem értett vele egyet, azzal én majdnem. Nehezményezésem személyeskedéssel bőven megspékelt beszólogatásozása azonban megkeserítette számomra az egészet.

Ami maradt: sértődött nagykövet, sértődött újságíró, sértődött olvasó.


 Kapcsolódó:                                             

Az orbános cigányszalámi és a rasszista provokáció  és a jeles szerző, Miklósi Gábor legújabb remeke 2014 elejére: Igyunk a medve előbőrére!

A vitatott kiállítás képei

«Die Gedanken sind frei» Angst ist Alltag für Roma in EUropa  
Ein Transnationales Ausstellungsprojekt zur Förderung von politischer Bildung und Zivilcourage

Hetze gegen Marika Schmiedt – widerständige Roma-Positionen werden kriminalisiert

Ausgegrenzt
Wie Roma in Deutschland Diskriminierung erleben


Hogyan védte meg a magyarokat Szalay-Bobrovniczky Vince excellenciás uram a labancok támadásától


 .................................................oooooooooooo0000000000000000000000000000oooooooooooo.................................................

Fudaraku László                                                                                               2013.10.11.